Visi & Misi

VISI SEKOLAH AL-HIDAYAH

“Menjadi institusi pendidikan pilihan utama yang unggul
untuk melahirkan insan yang holistik.”

 

MISI SEKOLAH AL-HIDAYAH

“Bercita-cita dan berusaha melahirkan generasi rabbani yang Amileen(beramal), Berketrampilan terkini dan berupaya
memimpin masyarakat sejagat kearah kesejahteraan
dunia dan akhirat berteraskan Tauhid kepada Allah.”